2013

发表时间:2020-04-10 | 阅读次数:67次 | 字体大小 [ ]
 • Tang, Siwei; Bai, Chen; Yang, Pengyuan; Chen, Xian. 14-3-3 epsilon Boosts Bleomycin-induced DNA Damage Response by Inhibiting the Drug-resistant Activity of MVP. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2013;12(6):2511-2524.

 • Tang, Siwei; Bao, Huimin; Zhang, Yang; Yao, Jun; Yang, Pengyuan; Chen, Xian. 14-3-3 epsilon Mediates the Cell Fate Decision-Making Pathways in Response of Hepatocellular Carcinoma to Bleomycin-Induced DNA Damage. PLOS ONE 2013;8(3):e55268.

 • Liu, Chunhua; Guo, Wei; Maerz, Stefanie; Gu, Xianfeng; Zhu, Yizhun. 3,5-Dimethoxy-4-(3-(2-carbonyl-ethyldisulfanyl)-propionyl)-benzoic acid 4-guanidino-butyl ester: A novel twin drug that prevents primary cardiac myocytes from hypoxia-induced apoptosis. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2013;700(1-3):118-126.

 • Liu, Yi; Chen, Min; Cao, Tianye; Sun, Yun; Li, Chunyan; Liu, Qian; Yang, Tianshe; Yao, Liming; Feng, Wei; Li, Fuyou. A Cyanine-Modified Nanosystem for in Vivo Upconversion Luminescence Bioimaging of Methylmercury. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2013;135(26):9869-9876

 • Zhang, Junyu; Liu, Hongbin; Liu, Zhiyuan; Liao, Yong; Guo, Luo; Wang, Honglian; He, Lin; Zhang, Xiaodong; Xing, Qinghe. A Functional Alternative Splicing Mutation in AIRE Gene Causes Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1. PLOS ONE 2013;8(1):e53981

 • Liu, Qian; Yin, Baoru; Yang, Tianshe; Yang, Yongchao; Shen, Zhen; Yao, Ping; Li, Fuyou. A General Strategy for Biocompatible, High-Effective Upconversion Nanocapsules Based on Triplet-Triplet Annihilation. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY2013;135(13):5029-5037

 • Qing, Jiang; Huang, Zhengxu; Zhang, Yan; Zhu, Hui; Tan, Guobin; Gao, Wei; Yang, Peng-Yuan. A miniaturised electron ionisation time-of-flight mass spectrometer that uses a unique helium ion removal pulsing technique specifically for gas analysis. ANALYST 2013;138(12):3394-3401.

 • Zhou, Dingan; Ji, Hongyun; Wei, Zhiyun; Guo, Luo; Li, Yanpeng; Wang, Teng; Zhu, Yu; Dong, Xingran; Wang, Yang; He, Lin; Xing, Qinghe; Zhang, Lirong. A novel insertional mutation in the connexin 46 (gap junction alpha 3) gene associated with autosomal dominant congenital cataract in a Chinese family. MOLECULAR VISION 2013;19:789-795.

 • Chen, Min; Lei, Zhen; Feng, Wei; Li, Chunyan; Wang, Quan-Ming; Li, Fuyou. A phosphorescent silver(I)-gold (I) cluster complex that specifically lights up the nucleolus of living cells with FLIM imaging. BIOMATERIALS 2013;34(17):4284-4295.

 • Liu Yun, Zhu LiNa, Kong JiLie, Yang PengYuan, Liu BaoHong. A quantum dots-based electrochemical assay towards the sensitive detection of tumor cells. ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATION 2013, 33, 59-62.

 • Wan, Dan; Gao, Mingxia; Wang, Yuhua; Zhang, Peng; Zhang, Xiangmin. A rapid and simple separation and direct detection of glutathione by gold nanoparticles and graphene-based MALDI-TOF-MS. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 2013;36(3):629-635.

 • Wu, Ji-xin; Chen, Liang; Ding, Fei; Gu, Yu-dong. A rat model study of atrophy of denervated musculature of the hand being faster than that of denervated muscles of the arm.JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY 2013;34(1):15-22.

 • Liu, Yun; Wang, Huixiang; Chen, Jiayao; Liu, Chengcheng; Li, Wenxian; Kong, Jilie; Yang, Pengyuan; Liu, Baohong. A Sensitive Microchip-Based Immunosensor for Electrochemical Detection of Low-Level Biomarker S100B. ELECTROANALYSIS 2013;25(4):1050-1055.

 • Lin, Ruiting; Tao, Ren; Gao, Xue; Li, Tingting; Zhou, Xin; Guan, Kun-Liang; Xiong, Yue; Lei, Qun-Ying. Acetylation Stabilizes ATP-Citrate Lyase to Promote Lipid Biosynthesis and Tumor Growth.MOLECULAR CELL 2013;51(4):506-518.

 • Gan JinRui, Qian Kun, Wan JingJing, Qiao Liang, Guo WeiChao, Yang PengYuan, Girault HH, Liu BaoHong. Amino-functionalized macroporous silica for efficient tryptic digestion in acidic solutions. PROTEOMICS 2013, 13(21), 3117-3123.

 • Zhang, Ying; Kuang, Min; Zhang, Lijuan; Yang, Pengyuan; Lu, Haojie. An Accessible Protocol for Solid-Phase Extraction of N-Linked Glycopeptides through Reductive Amination by Amine-Functionalized Magnetic Nanoparticles. ANALYTICAL CHEMISTRY 2013;85(11):5535-5541.

 • Pan, Zhu; Zhu, Jinwei; Shang, Yuan; Wei, Zhiyi; Jia, Min; Xia, Caihao; Wen, Wenyu; Wang, Wenning; Zhang, Mingjie. An Autoinhibited Conformation of LGN Reveals a Distinct Interaction Mode between GoLoco Motifs and TPR Motifs. STRUCTURE 2013;21(6):1007-1017.

 • Wang, Ming-Wei; Wang, Fang; Zheng, Yu-Jia; Zhang, Ying-Jian; Zhang, Yong-Ping; Zhao, Qing; Shen, Clifton Kwang-Fu; Wang, Yue; Sun, Shu-Han. An in vivo molecular imaging probe F-18-Annexin B1 for apoptosis detection by PET/CT: preparation and preliminary evaluation.APOPTOSIS 2013;18(2):238-247.

 • Wang, Yi; Lu, James; Yu, Jin; Gibbs, Richard A.; Yu, Fuli. An integrative variant analysis pipeline for accurate genotype/haplotype inference in population NGS data. GENOME RESEARCH 2013;23(5):833-842.

 • Yu, Yanyan; Pan, Xiuwen; Ding, Ying; Liu, Xiaohui; Tang, Hailin; Shen, Chengpin; Shen, Huali; Yang, Pengyuan. An iTRAQ based quantitative proteomic strategy to explore novel secreted proteins in metastatic hepatocellular carcinoma cell lines. ANALYST 2013;138(16):4505-4511.

 • Ji Ya-jie; Peng Wei-jun; Chang Cai; Ding Jian-hui; Zeng Wei; Chen Min; Liu Guang-yu. Application of Breast Ultrasound in a Mammography-Based Chinese Breast Screening Study. CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2013;65(1):37-41.

 • Chen, Mingjie; Li, Tongchuan; Lin, Sheyu; Bi, Dan; Zhu, Dengna; Shang, Qing; Ma, Caiyun; Wang, Honglian; Wang, Lei; Zhang, Yiting; He, Lin; Zhu, Changlian; Xing, Qinghe. Association of Interleukin 6 gene polymorphisms with genetic susceptibilities to spastic tetraplegia in males: A case-control study. CYTOKINE 2013;61(3):826-830.

 • Zhang, Zheng-Yong; Xu, Yu-Dong; Ma, Ying-Ying; Qiu, Li-Li; Wang, Yi; Kong, Ji-Lie; Xiong, Huan-Ming. Biodegradable ZnO@polymer CoreShell Nanocarriers: pH-Triggered Release of Doxorubicin In Vitro.ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2013;52(15):4127-4131.

 • Qian, Shu-Wen; Tang, Yan; Li, Xi; Liu, Yuan; Zhang, You-You; Huang, Hai-Yan; Xue, Rui-Dan; Yu, Hao-Yong; Guo, Liang; Gao, Hui-Di; Liu, Yan; Sun, Xia; Li, Yi-Ming; Jia, Wei-Ping; Tang, Qi-Qun. BMP4-mediated brown fat-like changes in white adipose tissue alter glucose and energy homeostasis. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2013;110(9):E798-E807.

 • Xu, Guobin; Zhang, Wei; Wei, Liming; Lu, Haojie; Yang, Pengyuan. Boronic acid-functionalized detonation nanodiamond for specific enrichment of glycopeptides in glycoproteome analysis. ANALYST 2013;138(6):1876-1885.

 • Hong, Shengjun; Chen, Xiangning; Jin, Li; Xiong, Momiao. Canonical correlation analysis for RNA-seq co-expression networks. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2013;41(8):E95.

 • Cao, A-Yong; He, Min; Huang, Liang; Shao, Zhi-Ming; Di, Gen-Hong. Clinicopathologic characteristics at diagnosis and the survival of patients with medullary breast carcinoma in China: a comparison with infiltrating ductal carcinoma-not otherwise specified. WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY 2013;11(91)

 • Wang, Cun; Jiang, Kai; Gao, Dongmei; Kang, Xiaonan; Sun, Chun; Zhang, Qinle; Li, Yan; Sun, Lu; Zhang, Shu; Guo, Kun; Liu, Yinkun. Clusterin Protects Hepatocellular Carcinoma Cells from Endoplasmic Reticulum Stress Induced Apoptosis through GRP78. PLOS ONE 2013;8(2):e55981.

 • Deng B,Zhang XF,Zhu XC,Huang H,Jia HL,Ye QH,Dong QZ,Qin LX. Correlation and prognostic value of osteopontin and Bcl-2 in hepatocellular carcinoma patients aftercurative resection. ONCOLOGY REPORTS 2013;29(2):713-719.

 • Yun Sun, Xingjun Zhu, Juanjuan Peng, and Fuyou Li. Core Shell Lanthanide Upconversion Nanophosphors as Four-Modal Probes for Tumor Angiogenesis Imaging. ACS NANO 2013;7(12):11290-11300.

 • Hu L, Li Z, Cheng J, Rao Q, Gong W, Liu M, Shi YG, Zhu J, Wang P, Xu Y. Crystal Structure of TET2-DNA Complex: Insight into TET-Mediated 5mC Oxidation. Cell2013;155(7):1545-1555.

 • Zhao, Gang; Wang, Shijun; Wang, Zhen; Sun, Aijun; Yang, Xiangdong; Qiu, Zhaohui; Wu, Chaoneng; Zhang, Wenbin; Li, Hua; Zhang, Youen; Zhao, Jingjing; Zou, Yunzeng; Ge, Junbo. CXCR6 deficiency ameliorated myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibiting infiltration of monocytes and IFN-gamma-dependent autophagy. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 2013;168(2):853-862.

 • Zhang, Junqi; Qian, Lisheng; Wu, Yang; Cai, Xia; Li, Xueping; Cheng, Xunjia; Qu, Di. Deletion of pic results in decreased virulence for a clinical isolate of Shigella flexneri 2a from China. BMC MICROBIOLOGY 2013;13(31).

 • Zhang, Xueyang; Zhu, Shaochun; Xiong, Ya; Deng, Chunhui; Zhang, Xiangmin. Development of a MALDI-TOF MS Strategy for the High-Throughput Analysis of Biomarkers: On-Target Aptamer Immobilization and Laser-Accelerated Proteolysis. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2013;52(23):6055-6058.

 • Cao, Weiqian; Cao, Jing; Huang, Jiangming; Yao, Jun; Yan, Guoquan; Xu, Haoqi; Yang, Pengyuan. Discovery and Confirmation of O-GlcNAcylated Proteins in Rat Liver Mitochondria by Combination of Mass Spectrometry and Immunological Methods. PLOS ONE 2013;8(10):e76399.

 • Chen, Hao; Ma, Honghui; Inuzuka, Hiroyuki; Diao, Jianbo; Lan, Fei; Shi, Yujiang Geno; Wei, Wenyi; Shi, Yang. DNA Damage Regulates UHRF1 Stability via the SCF beta-TrCP E3 Ligase. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 2013;33(6):1139-1148.

 • Yang, Zhaoyang; Ye, Junyi; Li, Candong; Zhou, Daizhan; Shen, Qin; Wu, Ji; Cao, Lan; Wang, Ting; Cui, Daxiang; He, Shigang; Qi, Guoyang; He, Lin; Liu, Yun. Drug addiction is associated with leukocyte telomere length. SCIENTIFIC REPORTS 2013;3(1542).

 • Wang Z, Zhang A, Wan Y, Liu X, Qiu C, Xi X, Ren Y, Wang J, Dong Y, Bao M, Li L, Zhou M, Yuan S, Sun J, Zhu Z, Chen L, Li Q, Zhang Z, Zhang X, Lu S, Doherty PC, Kedzierska K, Xu J. Early hypercytokinemia is associated with interferon-induced transmembrane protein-3 dysfunction and predictive of fatal H7N9 infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013:(12). Published online before printing

 • Long, Xiaohui, Matsumoto, Rena, Yang, Pengyuan, Uemura, Toshimasa. Effect of Human Mesenchymal Stem Cells on the Growth of HepG2 and Hela Cells. CELL STRUCTURE AND FUNCTION 2013;38(1):109-121.

 • Liu, Yi; Li, Wei; Wei, Yaozhu; Jiang, Yindi; Tan, Xiangshi. Efficient preparation and metal specificity of the regulatory protein TroR from the human pathogen Treponema pallidum. METALLOMICS 2013;5(10):1448-1457.

 • Chao Qiu, Songhua Yuan, Di Tian, Qingguo Chen, Zhigang Song, Anli Zhang, Yu Yang, Yanmin Wan, Jing He, Liangzhu Li, Jun Sun, Mingzhe Zhou, Chenli Qiu, Zhiyong Zhang, Xiaoyan Zhang, Shuihua Lu, Yunwen Hu, Jianqing Xu. Epidemiologic Report and Serologic Findings for Household Contacts of Three Cases of Influenza A (H7N9) Virus Infection. JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY, Available online 16 December 2013.

 • Zhu, Wen-Wei; Guo, Jia-Jian; Guo, Lei; Jia, Hu-Liang; Zhu, Ming; Zhang, Ju-Bo; Loffredo, Christopher A.; Forgues, Marshonna; Huang, Hua; Xing, Xu-Jian; Ren, Ning; Dong, Qiong-Zhu; Zhou, Hai-Jun; Ren, Zheng-Gang; Zhao, Nai-Qing; Wang, Xin Wei; Tang, Zhao-You; Qin, Lun-Xiu; Ye, Qing-Hai. Evaluation of Midkine as a Diagnostic Serum Biomarker in Hepatocellular Carcinoma. CLINICAL CANCER RESEARCH 2013;19(14):3944-3954.

 • Lv, Xiaoping; Li, Wei; Luo, Ying; Wang, Dandan; Zhu, Cuiqing; Huang, Zhong-Xian; Tan, Xiangshi. Exploring the differences between mouse mA beta(1-42) and human hA beta(1-42) for Alzheimer's disease related properties and neuronal cytotoxicity. CHEMICAL COMMUNICATIONS 2013;49(52):5865-5867.

 • Lu, Jin; Wang, Mengyi; Deng, Chunhui; Zhang, Xiangmin. Facile synthesis of Fe3O4@mesoporous TiO2 microspheres for selective enrichment of phosphopeptides for phosphoproteomics analysis. TALANTA 2013;105:20-27.

 • Yan, Yinghua; Zheng, Zhifang; Deng, Chunhui; Zhang, Xiangmin; Yang, Pengyuan. Facile synthesis of Ti4+-immobilized Fe3O4@polydopamine core-shell microspheres for highly selective enrichment of phosphopeptides. CHEMICAL COMMUNICATIONS 2013;49(44):5055-5057.

 • Meyssonnier, Vanina; Li, Xia; Shen, Xin; Wang, Haiying; Li, Ding Yue; Liu, Zi Min; Liu, Gang; Mei, Jian; Gao, Qian. Factors associated with delayed tuberculosis diagnosis in China. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2013;23(2):253-257.

 • Wu, Songfeng; Li, Ning; Ma, Jie; Shen, Huali; Jiang, Dahai; Chang, Cheng; Zhang, Chengpu; Li, Liwei; Zhang, Hongxing; Pang, Jing; Xu, Zhongwei; Ping, Lingyan; Chen, Tao; Zhang, Wei; Zhang, Tao; Xing, Xiaohua; Yi, Tailong; Li, Yanchang; Fan, Fengxu; Li, Xiaoqian; Zhong, Fan; Wang, Quanhui; Zhang, Yang; Wen, Bo; Yan, Guoquan; Lin, Liang; Yao, Jun; Lin, Zhilong; Wu, Feifei; Xie, Liqi; Yu, Hongxiu; Liu, Mingqi; Lu, Haojie; Mu, Hong; Li, Dong; Zhu, Weimin; Zhen, Bei; Qian, Xiaohong; Qin, Jun; Liu, Siqi; Yang, Pengyuan; Zhu, Yunping; Xu, Ping; He, Fuchu. First Proteomic Exploration of Protein-Encoding Genes on Chromosome 1 in Human Liver, Stomach, and Colon. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2013;12(1):67-80.

 • Zhefeng Meng, Ruolei Xin, Yassir F Abubakar, Jun Sun, Huanmei Wu, Jianxin Lu, Ya Li, Xiaoyan Zhang, Jianqing Xu. Five new CRF07_BC near full-length sequences isolated from Sichuan, China. AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES 2013 Jan; 29 (1): 191-197.

 • Zhu Jie; Liao Lei; Zhu Lina; Kong Jilie; Liu Baohong. Folate Functionalized Mesoporous Carbon Nanospheres as Nanocarrier for Targetted Delivery and Controlled Release of Doxorubicin to HeLa Cells.ACTA CHIMICA SINICA 2013;71(1):69-74.

 • Yi Liu, Qingli Wang, Yaozhu Wei, Ying-Wu Lin, Wei Li, Ji-Hu Su, Zhen Wang, Yang Tian, Zhong-Xian Huang and Xaingshi Tan. Functional conversion of nickel-containing metalloproteins via molecular design: from a truncated acetyl-coenzyme A synthase to a nickel superoxide dismutase. CHEMICAL COMMUNICATIONS2013;49(14):1452-1454.

 • Li, Shu-Fen; Guo, Liang; Qian, Shu-Wen; Liu, Yuan; Zhang, You-You; Zhang, Zhi-Chun; Zhao, Yue; Shou, Jian-Yong; Tang, Qi-Qun; Li, Xi. G9a is transactivated by C/EBP beta to facilitate mitotic clonal expansion during 3T3-L1 preadipocyte differentiation. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2013;304(9):E990-E998.

 • Ying, Tianlei; Zhong, Fangfang; Wang, Zhong-Hua; Xie, Jin; Tan, Xiangshi; Huang, Zhong-Xian. Generation of novel functional metalloproteins via hybrids of cytochrome c and peroxidase. PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION 2013;26(6):401-407.

 • Wang H, Xu Y, Chen M, Shang Q, Sun Y, Zhu D, Wang L, Huang Z, Ma C, Li T, He L, Xing Q, Zhu C. Genetic association study of adaptor protein complex 4 with cerebral palsy in a Han Chinese population. Mol Biol Rep 2013;40(11):6459-67.

 • Tan, Li; Xiong, Lijun; Xu, Wenqi; Wu, Feizhen; Huang, Ning; Xu, Yufei; Kong, Lingchun; Zheng, Lijuan; Schwartz, Lisa; Shi, Yang; Shi, Yujiang. Genome-wide comparison of DNA hydroxymethylation in mouse embryonic stem cells and neural progenitor cells by a new comparative hMeDIP-seq method. NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2013;41(7):e84

 • Hu, Zhaohui; Zhang, Jie; Guan, Aili; Gong, Hui; Yang, Ming; Zhang, Guoping; Jia, Jianguo; Ma, Hong; Yang, Chunjie; Ge, Junbo; Zou, Yunzeng. Granulocyte Colony-Stimulating Factor Promotes Atherosclerosis in High-Fat Diet Rabbits. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2013;14(3):4805-4816.

 • Jiang, Shasha; Guo, Rui; Zhang, Yingmei; Zou, Yunzeng; Ren, Jun. Heavy metal scavenger metallothionein mitigates deep hypothermia-induced myocardial contractile anomalies: role of autophagy. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2013;304(1):E74-86.

 • Pan, Shaokun; Rao, Yuliang; Li, Jiangyan; Yang, Huijuan; Tang, Jing; Zhong, Renqian; Zhai, Jianwei; Liu, Jing; Wang, Hao; Liu, Wei; Xie, Youhua. Hepatitis C virus genotype diversity in Shanghai, China. ARCHIVES OF VIROLOGY 2013;158(1):187-191.

 • Zhang, LJ; Jiang, HC; Yao,J; Wang, YL; Fang, CY; Yang, PY; Lu, HJ. Highly specific enrichment of N-linked glycopeptides based on hydrazide functionalized soluble nanopolymers. CHEMICAL COMMUNICATIONS 2013;50(8):1027-1029.

 • Pan, Jie; Xu, Qiming; Lin, Ying-Wu; Zhong, Fangfang; Tan, Xiangshi. Human soluble guanylate cyclase as a nitric oxide sensor for NO-signalling reveals a novel function of nitrite reductase.CHEMICAL COMMUNICATIONS 2013;49(67):7454-7456.

 • Yang, Yang; Sun, Yun; Cao, Tianye; Peng, Juanjuan; Liu, Ying; Wu, Yongquan; Feng, Wei; Zhang,Yingjian;  Li, Fuyou. Hydrothermal Synthesis of NaLuF4:153Sm,Yb,Tm Nanoparticles and their Application in Dual-modality Upconversion Luminescence and SPECT Bioimaging. BIOMATERIALS 2013;34(3):774-783.

 • Yin, Hong-Rui; Zhang, Lei; Xie, Li-Qi; Huang, Li-Yong; Xu,Ye; Cai, San-Jun; Yang, Peng-Yuan; Lu, Hao-Jie. Hyperplex-MRM: a hybrid multiple reaction monitoring method using mTRAQ/iTRAQ labeling for multiplex absolute quantification of human colorectal cancer biomarker. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2013;12(9):3912-9.

 • Sang, Qing; Yan, Xukun; Wang, Huan; Feng, Ruizhi; Fei, Xiang; Ma, Duan; Xing, Qinghe; Li, Qiaoli; Zhao, Xinzhi; Jin, Li; He, Lin; Li, Huawei; Wang, Lei. Identification and Functional Study of a New Missense Mutation in the Motor Head Domain of Myosin VIIA in a Family with Autosomal Dominant Hearing Impairment (DFNA11). PLOS ONE 2013;8(1):e55178.

 • Sang, Qing; Yao, Zhongyuan; Wang, Huan; Feng, Ruizhi; Wang, Haojue; Zhao, Xinzhi; Xing, Qinghe; Jin, Li; He, Lin; Wu, Lingqian; Wang, Lei. Identification of MicroRNAs in Human Follicular Fluid: Characterization of MicroRNAs That Govern Steroidogenesis in Vitro and Are Associated With Polycystic Ovary Syndrome in Vivo.JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2013;98(7):3068-3079.

 • Yang, Zhen; Miao, Ruoyu; Li, Guangbing; Wu, Yan; Robson, Simon C.; Yang, Xiaobo; Zhao, Yi; Zhao, Haitao; Zhong, Yang. Identification of Recurrence Related microRNAs in Hepatocellular Carcinoma after Surgical Resection. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2013;14(1):1105-1118.

 • Zhang, Shuye; Saha, Banishree; Kodys, Karen; Szabo, Gyongyi. IFN-gamma production by human natural killer cells in response to HCV-infected hepatoma cells is dependent on accessory cells. JOURNAL OF HEPATOLOGY 2013;59(3):442-449.

 • Cai,Y; Zhang,Y; Yang,PY; Lu,HJ; Improved analysis of oligosaccharides for matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry using aminopyrazine as a derivatization reagent and a co-matrix. ANALYST 2014;138(21):6270-6276.

 • Huang, Hai-Yan; Chen, Su-Zhen; Zhang, Wen-Ting; Wang, Shan-Shan; Liu, Yang; Li, Xi; Sun, Xia; Li, Yi-Ming; Wen, Bo; Lei, Qun-Ying; Tang, Qi-Qun. Induction of EMT-like response by BMP4 via up-regulation of lysyl oxidase is required for adipocyte lineage commitment. STEM CELL RESEARCH 2013;10(3):278-287.

 • Liu, Nansong; Wang, Jiadong; Wang, Jifeng; Wang, Rukai; Liu, Zhongle; Yu, Yao; Lu, Hong. ING5 Is a Tip60 Cofactor That Acetylates p53 in Response to DNA Damage. CANCER RESEARCH 2013;73(12):3749-3760.

 • Huang Y, Tian D, Lau EH, Wan Y, Liu X, Dong Y, Song Z, Zhang X, Zhang J, Bao M, Zhou M, Yuan S, Sun J, Zhu Z, Hu Y, Chen L, Leung CY, Wu JT, Zhang Z, Zhang X, Peiris JS, Xu J. Kinetics of serological responses in influenza A(H7N9)-infected patients correlate with clinical outcome in China. EUROSURVEILLANCE 2013;18(50).

 • Liang, Guohai; Xiao, Lifu; Chen, Hui; Liu, Qian; Zhang, Song; Li, Fuyou; Kong, Jilie. Label-free, nucleotide-mediated dispersion of magnetic nanoparticles for "non-sandwich type" MRI-based quantification of enzyme. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 2013;41:78-83.

 • Yang, Yang; Sun, Yun; Liu, Ying; Peng, Juanjuan; Wu, Yongquan; Zhang, Yingjian; Feng, Wei; Li, Fuyou. Long-term in vivo biodistribution and toxicity of Gd(OH)(3) nanorods. BIOMATERIALS 2013;34(2):508-515.

 • Fang, Rui; Chen, Fei; Dong, Zhenghong; Hu, Di; Barbera, Andrew J.; Clark, Erin A.; Fang, Jian; Yang, Ying; Mei, Pinchao; Rutenberg, Michael; Li, Ze; Zhang, Ying; Xu, Youwei; Yang, Huirong; Wang, Ping; Simon, Matthew D.; Zhou, Qiongjie; Li, Jing; Marynick, Mark P.; Li, Xiaotian; Lu, Haojie; Kaiser, Ursula B.; Kingston, Robert E.; Xu, Yanhui; Shi, Yujiang Geno. LSD2/KDM1B and Its Cofactor NPAC/GLYR1 Endow a Structural and Molecular Model for Regulation of H3K4 Demethylation. MOLECULAR CELL 2013;49(3):558-570.

 • Zhao, Di; Zou, Shao-Wu; Liu, Ying; Zhou, Xin; Mo, Yan; Wang, Ping; Xu, Yan-Hui; Dong, Bo; Xiong, Yue; Lei, Qun-Ying; Guan, Kun-Liang. Lysine-5 Acetylation Negatively Regulates Lactate Dehydrogenase A and Is Decreased in Pancreatic Cancer. CANCER CELL 2013;23(4):464-476.

 • Liu, Minbo; Zhang, Lijuan; Xu, Yawei; Yang, Pengyuan; Lu, Haojie. Mass spectrometry signal amplification for ultrasensitive glycoprotein detection using gold nanoparticle as mass tag combined with boronic acid based isolation strategy.ANALYTICA CHIMICA ACTA 2013;788:129-134.

 • Liu S, Qiu C, Miao R, Zhou J, Lee A, Liu B, Lester SN, Fu W, Zhu L, Zhang L, Xu J, Fan D, Li K, Fu M, Wang T. MCPIP1 restricts HIV infection and is rapidly degraded in activated CD4+ T cells. Proc Natl Acad Sci U S A2013;110(47):19083-19088.

 • Liu, Minbo; Hu, Yuanyuan; Zhang, Yahong; Lu, Haojie. Mechanism exploration of adsorption-immobilized enzymatic reactor using polymer-coated silica microbeads. TALANTA 2013;110:101-107.

 • Li, Guo-Cai; Ye, Qing-Hai; Dong, Qiong-Zhu; Ren, Ning; Jia, Hu-Liang; Qin, Lun-Xiu. Mesenchymal stem cells seldomly fuse with hepatocellular carcinoma cells and are mainly distributed in the tumor stroma in mouse models. ONCOLOGY REPORTS 2013;29(2):713-719.

 • Lv Xiaoping; Tan Xiangshi. Metals Homeostasis and Related Proteins in Alzheimer' s Disease. PROGRESS IN CHEMISTRY 2013;25(4):511-519.

 • Jing, Wenwen; Zhao, Wang; Liu, Sixiu; Li, Lin; Tsai, Chi-Tay; Fan, Xiaoyong; Wu, Wenjuan; Li, Jingyan; Yang, Xin; Sui, Guodong. Microfluidic Device for Efficient Airborne Bacteria Capture and Enrichment. ANALYTICALCHEMISTRY 2013;85(10):5255-5262.

 • Liu, Yuan; Zhang, Zhi-chun; Qian, Shu-wen; Zhang, You-you; Huang, Hai-yan; Tang, Yan; Guo, Liang; Li, Xi; Tang, Qi-Qun. MicroRNA-140 Promotes Adipocyte Lineage Commitment of C3H10T1/2 Pluripotent Stem Cells via Targeting Osteopetrosis-associated Transmembrane Protein 1.JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2013;288(12):8222-8230.

 • Yu, San-Jian; Hu, Jing-Ying; Kuang, Xia-Ying; Luo, Jian-Min; Hou, Yi-Feng; Di, Gen-Hong; Wu, Jiong; Shen, Zhen-Zhou; Song, Hou-Yan; Shao, Zhi-Ming. MicroRNA-200a Promotes Anoikis Resistance and Metastasis by Targeting YAP1 in Human Breast Cancer.CLINICAL CANCER RESEARCH 2013;19(6):1389-1399.

 • Yang X, Liang L, Zhang XF , Jia HL, Qin Y, Zhu XC, Gao XM, Qiao P, Zheng Y, Sheng YY, Wei JW, Zhou HJ, Ren N, Ye QH, Dong QZ, Qin LX. MicroRNA-26a Suppresses Tumor Growth and Metastasis of Human Hepatocellular Carcinoma by Targeting IL-6-Stat3 Pathway. HEPATOLOGY2013;58(1):158-70.

 • Tang, Haosha; Yao, Liangqing; Tao, Xiang; Yu, Yi; Chen, Mo; Zhang, Rong; Xu, Congjian. miR-9 functions as a tumor suppressor in ovarian serous carcinoma by targeting TLN1. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 2013;32(2):381-388.

 • Lv, L., Xu, Y-P., Zhao, D., Li, F-L., Wang, W., Sasaki N., Jiang, Y., Zhou, X., Li, T-T., Guan, K-L.,Lei, Q-Y.,and Xiong, Y. Mitogenic and oncogenic stimulation of K433 acetylation promote PKM2 protein kinase activity and nuclear localization. MOLECULAR CELL 2013;52(4):340-352.

 • Xie, Kun; Jin, Bo; Li, Yong; Luo, Xinping; Zhu, Jun; Ma, Duan; Shi, Haiming. Modulating Autophagy Improves Cardiac Function in a Rat Model of Early-Stage Dilated Cardiomyopathy.CARDIOLOGY 2013;125(1):60-68.

 • Liao Lei, Zhu Jie, Bian XiaoJun, Zhu LiNa, Scanlon MD, Girault HH, Liu BaoHong. MoS2 formed on Mesoporous Graphene as a Highly Active Catalyst for Hydrogen Evolution. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2013;23(42):5326-5333.

 • Abubakar YF, Meng Z, Zhang X, Xu J. Multiple Independent Introductions of HIV-1 CRF01_AE Identified in China: What Are the Implications for Prevention? PLOS ONE 2013;8(11):e80487

 • Hong, Wang; Hong,Li; Wei,Zhang; Li-Ming,Wei, Hong-Xiu, Yu; Peng-Yuan, Yang. Multiplex profiling of glycoproteins using a novel bead-based lectin array. PROTEOMICS 2014;14(1):78-86.

 • Wang, Sen; Chen, Jiazhen; Zhang, Ying; Diao, Ni; Zhang, Shu; Wu, Jing; Lu, Chanyi; Wang, Feifei; Gao, Yan; Shao, Lingyun; Jin, Jialin; Weng, Xinhua; Zhang, Wenhong. Mycobacterium tuberculosis Region of Difference (RD) 2 Antigen Rv1985c and RD11 Antigen Rv3425 Have the Promising Potential To Distinguish Patients with Active Tuberculosis from M. bovis BCG-Vaccinated Individuals.CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY 2013;20(1):69-76.

 • Sun, Chun; Sun, Lu; Jiang, Kai; Gao, Dong-Mei; Kang, Xiao-Nan; Wang, Cun; Zhang, Shu; Huang, Shan; Qin, Xue; Li, Yan; Liu, Yin-Kun. NANOG promotes liver cancer cell invasion by inducing epithelial-mesenchymal transition through NODAL/SMAD3 signaling pathway. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 2013;45(6):1099-1108.

 • Wei, Zhiyun; Chen, Mingjie; Zhang, Yiting; Wang, Xiaofei; Jiang, Songshan; Wang, Yang; Wu, Xi; Qin, Shengying; He, Lin; Zhang, Lirong; Xing, Qinghe. No Correlation of hsa-miR-148a with Expression of PXR or CYP3A4 in Human Livers from Chinese Han Population.PLOS ONE 2013;8(3):e59141.

 • Hong, Ran; Bai, Weiya; Zhai, Jianwei; Liu, Wei; Li, Xinyan; Zhang, Jiming; Cui, Xiaoxian; Zhao, Xue; Ye, Xiaoli; Deng, Qiang; Tiollais, Pierre; Wen, Yumei; Liu, Jing; Xie, Youhua. Novel Recombinant Hepatitis B Virus Vectors Efficiently Deliver Protein and RNA Encoding Genes into Primary Hepatocytes. JOURNAL OF VIROLOGY 2013;87(12):6615-6624.

 • Zhang Yang; Fang CaiYun; Bao HuiMin; Fan HuiZhi; Shen HuaLi; Yang PengYuan. Nuclear proteome profile of C57BL/6J mouse liver. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES 2013;56(6):513-523.

 • You, Jieyun; Wu, Jian; Jiang, Guoliang; Guo, Jing; Wang, Shijun; Li, Lei; Ge, Junbo; Zou, Yunzeng. Olmesartan Attenuates Cardiac Remodeling Through DLL4/Notch1 Pathway Activation in Pressure Overload Mice. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 2013;61(2):142-151.

 • Lei, Jie; Zhang, Xiangmin. Open tubular columns with mixed-mode reversed-phase and weak anion-exchange stationary phase for capillary electrochromatography. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 2013;36(12):1996-2002.

 • Zhou, Zheng-Jun; Dai, Zhi; Zhou, Shao-Lai; Fu, Xiu-Tao; Zhao, Yi-Ming; Shi, Ying-Hong; Zhou, Jian; Fan, Jia. Overexpression of HnRNP A1 promotes tumor invasion through regulating CD44v6 and indicates poor prognosis for hepatocellular carcinoma. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2013;132(5):1080-1089.

 • Nie, Lei; Xu, Guobin; Ji, Ji; Liu, Qingping; Fan, Huizhi; Liu, Baohong; Yang, Pengyuan. Peptide-tight ESI/MSn analysis with segment of liquid chromatography effluent. ANALYTICAL METHODS 2013;5(13):3371-3378.

 • Wang, Chuan; Mao, Yi; Yu, Jia; Zhu, Lin; Li, Ming; Wang, Decheng; Dong, Dandan; Liu, Jun; Gao, Qian. PhoY2 of Mycobacteria Is Required for Metabolic Homeostasis and Stress Response. JOURNAL OF BACTERIOLOGY 2013;195(2):243-252.

 • Yang, Yang; Wang, Chenji; Zhang, Pingzhao; Gao, Kun; Wang, Dejie; Yu, Hongxiu; Zhang, Ting; Jiang, Sirui; Hexige, Saiyin; Hong, Zehui; Yasui, Akira; Liu, Jun O.; Huang, Haojie; Yu, Long. Polycomb Group Protein PHF1 Regulates p53-dependent Cell Growth Arrest and Apoptosis.JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2013;288(1):529-539.

 • Gong Y, Wu CN, Xu J, Feng G, Xing QH, Fu W, Li C, He L, Zhao X Z. Polymorphisms in microRNA target sites influence susceptibility to schizophrenia by altering the binding of miRNAs to their targets. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 23(10):1182-1189.

 • Wang P, Dong Q, Zhang C, Kuan PF, Liu Y, Jeck WR, Andersen JB, Jiang W, Savich GL, Tan TX, Auman JT, Hoskins JM, Misher AD, Moser CD, Yourstone SM, Kim JW, Cibulskis K, Getz G, Hunt HV, Thorgeirsson SS, Roberts LR, Ye D, Guan KL, Xiong Y, Qin LX, Chiang DY. Mutations in isocitrate dehydrogenase 1 and 2 occur frequently in intrahepatic cholangiocarcinomas and share hypermethylation targets with glioblastomas. Oncogene. 2013 Jun 20;32(25):3091-100.

 • Wang, Hui; Dong, Dandan; Tang, Siwei; Chen, Xian; Gao, Qian. PPE38 of Mycobacterium marinum Triggers the Cross-Talk of Multiple Pathways Involved in the Host Response, As Revealed by Subcellular Quantitative Proteomics. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2013;12(5):2055-2066.

 • Liu Liting; Zhang Ying; Jiao Jing; Lu Haojie. Preparation of Boronic Acid-Functionalized Mesoporous Nanomaterial and Its Application in Enrichment of Glycopeptides.ACTA CHIMICA SINICA 2013;71(4):535-540.

 • Xiang, Yuqian; Zhang, Xiaojing; Li, Qiaoli; Xu, Jiawei; Zhou, Xinyao; Wang, Teng; Xing, Qinghe; Liu, Yun; Wang, Lei; He, Lin; Zhao, Xinzhi. Promoter hypomethylation of TIMP3 is associated with pre-eclampsia in a Chinese population. MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION 2013;19(3):153-159.

 • Liu Yang, Zhang Ya-Dong, Guo Liang, Huang Hai-Yan, Zhu Hao, Huang Jia-Xin, Liu Yuan, Zhou Shui-Rong, Dang Yong-Jun, Li Xi, Tang Qi-Qun. Protein Inhibitor of Activated STAT 1 (PIAS1) Is Identified as the SUMO E3 Ligase of CCAAT/Enhancer-Binding Protein beta (C/EBP beta) during Adipogenesis. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 2013;33(22):4606-4617.

 • Zhang, Yang; Yan, Guoquan; Zhai, Linhui; Xu, Shaohang; Shen, Huali; Yao, Jun; Wu, Feifei; Xie, Liqi; Tang, Hailin; Yu, Hongxiu; Liu, Mingqi; Yang, Pengyuan; Xu, Ping; Zhang, Chengpu; Li, Liwei; Chang, Cheng; Li, Ning; Wu, Songfeng; Zhu, Yunping; Wang, Quanhui; Wen, Bo; Lin, Liang; Wang, Yinzhu; Zheng, Guiyan; Zhou, Lanping; Lu, Haojie; Liu, Siqi; He, Fuchu; Zhong, Fan. Proteome Atlas of Human Chromosome 8 and Its Multiple 8p Deficiencies in Tumorigenesis of the Stomach, Colon, and Liver. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 2013;12(1):81-88.

 • Cui SJ, Xu LL, Zhang T, Xu M, Yao J, Fang CY, Feng Z, Yang PY, Hu W, Liu F. Proteomic characterization of larval and adult developmental stages in Echinococcus granulosus reveals novel insight into host-parasite interactions. JOURNAL OF PROTEOMICS 2013;84:158-175.

 • Liu, Yanfeng; Zhang, Ju-Bo; Qin, Yi; Wang, Wei; Wei, Lili; Teng, Yigang; Guo, Lei; Zhang, Bo; Lin, Zhenhai; Liu, Jing; Ren, Zheng-Gang; Ye, Qing-Hai; Xie, Youhua. PROX1 promotes hepatocellular carcinoma metastasis by way of up-regulating hypoxia-inducible factor 1 expression and protein stability. HEPATOLOGY 2013;58(2):692-705.

 • Wang Q, Wen B, Yan G, Wei J, Xie L, Xu S, Jiang D, Wang T, Lin L, Zi J, Zhang J, Zhou R, Zhao H, Ren Z, Qu N, Lou X, Sun H, Du C, Chen C, Zhang S, Tan F, Xian Y, Gao Z, He M, Chen L, Zhao X, Xu P, Zhu Y, Yin X, Shen H, Zhang Y, Jiang J, Zhang C, Li L, Chang C, Ma J, Yan G, Yao J, Lu H, Ying W, Zhong F, He QY, Liu S. Qualitative and Quantitative Expression Status of the Human Chromosome 20 Genes in Cancer Tissues and the Representative Cell Lines. J Proteome Res. 2013 Jan 4;12(1):151-161.

 • Sang, Qing; Zhang, Shaozhen; Zou, Shien; Wang, Huan; Feng, Ruizhi; Li, Qiaoli; Jin, Li; He, Lin; Xing, Qinghe; Wang, Lei. Quantitative analysis of follistatin (FST) promoter methylation in peripheral blood of patients with polycystic ovary syndrome. REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE 2013;26(2):157-163.

 • Dong QZ, Zhang XF, Zhao Y, Jia HL, Zhou HJ, Dai C, Sun HJ, Qin Y, Zhang WD, Ren N, Ye QH, Qin LX. Osteopontin promoter polymorphisms at locus -443 significantly affect the metastasis and prognosis of human hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2013 Mar;57(3):1024-34.

 • Wang, Wenyan; Xu, Lingjia; Kong, Jilie; Fan, Huizhi; Yang, Pengyuan. Quantitative research of histone H3 acetylation levels of human hepatocellular carcinoma cells. BIOANALYSIS 2013;5(3):327-339 .

 • Sun, Yun; Liu, Qian; Peng, Juanjuan; Feng, Wei; Zhang, Yingjian; Yang, Pengyuan; Li, Fuyou. Radioisotope post-labeling upconversion nanophosphors for in vivo quantitative tracking. BIOMATERIALS 2013;34(9):2289-2295.

 • Jiao, Jing; Miao, Aizhu; Zhang, Xinyan; Cai, Yan; Lu, Yi; Zhang, Ying; Lu, Haojie. Realization of on-tissue protein identification by highly efficient in situ digestion with graphene-immobilized trypsin for MALDI imaging analysis. ANALYST 2013;138(6):1645-1648.

 • Jiang, Zhen; Xu,Ming; Li,Fuyou; Yu Yanlei. Red-Light-Controllable Liquid-Crystal Soft Actuators via Low-Power Excited Upconversion Based on Triplet−Triplet Annihilation. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 2013, 135(44), 16446-16453.

 • Yan HB, Wang XF, Zhang Q, Tang ZQ, Jiang YH, Fan HZ, Sun YH, Yang PY, Liu F. Reduced expression of the chromatin remodelling gene ARID1A enhances gastric cancer cell migration and invasion via downregulation of E-cadherin transcription. CARCINOGENESIS 2013 published online.

 • Guan A, Gong H, Ye Y, Jia J, Zhang G, Li B, Yang C, Qian S, Sun A, Chen RZ, Ge JB, Zou YZ. Regulation of p53 by jagged1 contributes to angiotensin II-induced impairment of myocardial angiogenesis. PLOS ONE 2013;8(10).

 • Jiang, Yueming; Wang, Minxian; Zheng, Hongxiang; Wang, Wei R.; Jin, Li; He, Yungang. Resolving ambiguity in the phylogenetic relationship of genotypes A, B, and C of hepatitis B virus.BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY 2013;3(120).

 • Wang, Xuan-Yi; Yao, Xin; Wan, Yan-Min; Wang, Bin; Xu, Jian-Qing; Wen, Yu-Mei. Responses to multiple injections with alum alone compared to injections with alum adsorbed to proteins in mice.IMMUNOLOGY LETTERS 2013;149(1-2):88-92.

 • Sen Wang, Xinran Dong, Yongqiang Zhu, Chuan Wang, Gang Sun, Tao Luo, Weidong Tian, Huajun Zheng, Qian Gao. Revealing of Mycobacterium marinum Transcriptome by RNA-seq. PLOS ONE 2013;8(9):e75828.

 • Jia, Xu; Zhang, Jing; Sun, Wenxia; He, Weizhi; Jiang, Hengyi; Chen, Dongrong; Murchie, Alastair I. H. Riboswitch Control of Aminoglycoside Antibiotic Resistance. CELL 2013;152(1-2):68-81.

 • Zhou, Ding'an; Wei, Zhiyun; Deng, Shanshan; Wang, Teng; Zai, Meiqing; Wang, Honglian; Guo, Luo; Zhang, Junyu; Zhong, Hailei; He, Lin; Xing, Qinghe. SASH1 regulates melanocyte transepithelial migration through a novel G alpha s-SASH1-IQGAP1-E-Cadherin dependent pathway. CELLULAR SIGNALLING 2013;25(6):1526-1538.

 • Du, Meirong; Qiu, Qing; Gruslin, Andree; Gordon, John; He, Miao; Chan, Chi Chung; Li, Dajin; Tsang, Benjamin K. SB225002 Promotes Mitotic Catastrophe in Chemo-Sensitive and -Resistant Ovarian Cancer Cells Independent of p53 Status In Vitro. PLOS ONE 2013;8(1):e54572.

 • Chen, Le-Zi; Chen, Liang; Zhu, Yue; Gu, Yu-Dong. Semiquantifying of fascicles of the C7 spinal nerve in the upper and lower subscapular nerves innervating the subscapularis and its clinical inference in Erb's palsy. CLINICAL ANATOMY 2013;26(4):470-476.

 • Zhang, Ying; Wang, Huijie; Lu, Haojie. Sequential selective enrichment of phosphopeptides and glycopeptides using amine-functionalized magnetic nanoparticles. MOLECULAR BIOSYSTEMS 2013;9(3):492-500.

 • Wei, Ping; Zhang, Wei; Yang, Liu-Song; Zhang, Hai-Shi; Xu, Xiao-En; Jiang, Ying-Hua; Huang, Feng-Ping; Shi, Qian. Serum GFAP autoantibody as an ELISA-detectable glioma marker. TUMOR BIOLOGY 2013;34(4):2283-2292.

 • Ji J; Nie L; Li Y; Yang PY; Liu BG. Simultaneous on-line enrichment and identification of trace species based on microfluidic droplets. ANALYTICAL CHEMISTRY 2013, 85(20), 9617–9622.

 • Zhu, Jie; Liao, Lei; Zhu, Lina; Zhang, Peng; Guo, Kai; Kong, Jilie; Ji, Chang; Liu, Baohong. Size-dependent cellular uptake efficiency, mechanism, and cytotoxicity of silica nanoparticles toward HeLa cells.TALANTA 2013;107:408-415.

 • Liu, Xiangrong; Li, Fengjuan; Pan, Zhu; Wang, Wenning; Wen, Wenyu. Solution structure of the SH3 domain of DOCK180. PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS 2013;81(5):906-910.

 • An Y, Amr SS*, Torres A, Weissman L, Raffalli P, Cox G, Sheng X, Lip V, Bi W, Patel A, Stankiewicz P, Wu BL, Shen Y. SOX12 and NRSN2 are candidate genes for 20p13 subtelomeric deletions associated with developmental dela. MED ONCOL 2013;30(503).

 • Sun, Chun; Sun, Lu; Li, Yan; Kang, Xiaonan; Zhang, Shu; Liu, Yinkun. Sox2 expression predicts poor survival of hepatocellular carcinoma patients and it promotes liver cancer cell invasion by activating Slug. MEDICAL ONCOLOGY 2013;30(2):UNSP 503.

 • Kan J, Guo W, Huang C, Bao G, Zhu YC, Zhu YZ. S-Propargyl-Cysteine, a Novel Water-soluble Modulator of Endogenous Hydrogen Sulfide, Promotes Angiogenesis through Activation of Signal Transducer and Activator of Transcription 3. ANTIOXID REDOX SIGNAL 2013 published online.

 • Pan, Zhu; Shang, Yuan; Jia, Min; Zhang, Lu; Xia, Caihao; Zhang, Mingjie; Wang, Wenning; Wen, Wenyu.  Structural and Biochemical Characterization of the Interaction between LGN and Frmpd1. JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 2013;425(6):1039-1049.

 • Zhu, Xiaofei; Li, Tiejun; Gu, Xiang; Zhang, Sixue; Liu, Yi; Wang, Yu; Tan, Xiangshi. Structural and functional investigation into acetyl-coenzyme A synthase and methyltransferase from human pathogen Clostridium difficile. METALLOMICS 2013;5(5):551-558.

 • Cheng, Jingdong; Yang, Yi; Fang, Jian; Xiao, Jianxiong; Zhu, Tingting; Chen, Fei; Wang, Ping; Li, Ze; Yang, Huirong; Xu, Yanhui. Structural Insight into Coordinated Recognition of Trimethylated Histone H3 Lysine 9 (H3K9me3) by the Plant Homeodomain (PHD) and Tandem Tudor Domain (TTD) of UHRF1 (Ubiquitin-like, Containing PHD and RING Finger Domains, 1) Protein. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2013;288(2):1329-1339.

 • Shi, Chenyi; Deng, Chunhui; Zhang, Xiangmin; Yang, Pengyuan. Synthesis of Highly Water-Dispersible Polydopamine-Modified Multiwalled Carbon Nanotubes for Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Analysis. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2013;5(16):7770-7776.

 • Zhao, Dan; Liu, Huayong; Zheng, Likang; He, Guozhen; Qu, Di; Han, Shiqing. Synthesis of novel 4-thiazolidione derivatives as antibacterial agents against drug-resistant Staphylococcus epidermidis. MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH 2013;22(8):3742-3750.

 • Zhang, J. Y.; Chen, X. D.; Zhang, Z.; Wang, H. L.; Guo, L.; Liu, Y.; Zhao, X. Z.; Cao, W.; Xing, Q. H.; Shao, F. M. The adenosine deaminase acting on RNA 1 p150 isoform is involved in the pathogenesis of dyschromatosis symmetrica hereditaria. BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2013;169(3):637-644.

 • Lin Sheyu; Li Tongchuan; Zhu Dengnan; Ma Caiyun; Wang Yinghong; He Lin; Zhu Changlian; Xing Qinghe. The association between GAD1 gene polymorphisms and cerebral palsy in Chinese infants.CYTOLOGY AND GENETICS 2013;47(5):276-281.

 • Qiao, Qian; Hu, Weiguo. The Association Between TP53 Arg72Pro Polymorphism and Lung Cancer Susceptibility: Evidence from 30,038 Subjects. LUNG 2013;191(4):369-377.

 • Wu, C.; Gong, Y.; Sun, A.; Zhang, Y.; Zhang, C.; Zhang, W.; Zhao, G.; Zou, Y.; Ge, J. The human MTHFR rs4846049 polymorphism increases coronary heart disease risk through modifying miRNA binding. NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES 2013;23(7):693-698.

 • Liu, Qingyun; Luo, Tao; Li, Jing; Mei, Jian; Gao, Qian. Triplex real-time PCR melting curve analysis for detecting Mycobacterium tuberculosis mutations associated with resistance to second-line drugs in a single reaction. JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 2013;68(5):1097-1103.

 • Yang, H.; Liu, Y.; Bai, F.; Zhang, J-Y; Ma, S-H; Liu, J.; Xu, Z-D; Zhu, H-G; Ling, Z-Q; Ye, D.; Guan, K-L; Xiong, Y. Tumor development is associated with decrease of TET gene expression and 5-methylcytosine hydroxylation. ONCOGENE 2013;32(25):663-669.

 • Wu, Chaoneng; Zhang, Yiqi; Gong, Yunguo; Hou, Yingyong; Li, Siyao; Zou, Yunzeng; Ge, Junbo. Two Cases of Bacterial Suppurative Thyroiditis Caused by Streptococcus anginosus. ENDOCRINE PATHOLOGY 2013;24(1):49-53.

 • Zhang, Yuting; Li, Lulu; Ma, Wanfu; Zhang, Ying; Yu, Meng; Guo, Jia; Lu, Haojie; Wang, Changchun. Two-in-One Strategy for Effective Enrichment of Phosphopeptides Using Magnetic Mesoporous gamma-Fe2O3 Nanocrystal Clusters. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2013;5(3):614-621.

 • Xu Y, Yang H, Joo HY, Yu JH, Smith AD 4th, Schneider D, Chow LT, Renfrow M, Wang H.  Ubp-M serine 552 phosphorylation by cyclin-dependent kinase 1 regulates cell cycle progression. CELL CYCLE  2013 12(19):3219-27.

 • Qian Liu, Wei Feng, Tianshe Yang, Tao Yi, Fuyou Li. Upconversion luminescence imaging of cells and small animals. NATURE PROTOCOLS 2013;8(10):2033-2044.

 • Xiang, Yuqian; Cheng, Yan; Li, Xiaotian; Li, Qiaoli; Xu, Jiawei; Zhang, Junyu; Liu, Yun; Xing, Qinghe; Wang, Lei; He, Lin; Zhao, Xinzhi. Up-Regulated Expression and Aberrant DNA Methylation of LEP and SH3PXD2A in Pre-Eclampsia. PLOS ONE 2013;8(3):e59753.

 • Tao, Bei-Bei; Liu, Shu-Yuan; Zhang, Cai-Cai; Fu, Wei; Cai, Wen-Jie; Wang, Yi; Shen, Qing; Wang, Ming-Jie; Chen, Ying; Zhang, Li-Jia; Zhu, Yi-Zhun; Zhu, Yi-Chun. VEGFR2 Functions As an H2S-Targeting Receptor Protein Kinase with Its Novel Cys1045-Cys1024 Disulfide Bond Serving As a Specific Molecular Switch for Hydrogen Sulfide Actions in Vascular Endothelial Cells. ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2013;19(5):448-464.

 • 李胜,张爱萍,贺林. 中国精神分裂症的全基因组关联分析及其转化医学进展. 中国科学:生命科学,2013,01:31-38.

 • 吴还梅,孙俊,孟哲峰,张晓燕,徐建青. HIV-1感染上调细胞系中泛素样蛋白ISG15表达. 病毒学报,2013,05:480-487.

 • 魏黎明,陆豪杰,杨芃原,武欣. 肽组学样品前处理方法与技术进展. 色谱,2013,07:603-612.

 • 黄莉,李山,彭契六,刘银坤,梁宏洁,曹昭,谢丽,翟励敏,秦雪. 不同激活状态的巨噬细胞培养上清液对7721肝癌细胞增殖和迁移的影响. 临床检验杂志,2013,02:105-108.

 • 张鹏,孙长龙,张人,高明霞,张祥民. 一种基于硝酸纤维素膜的新颖便捷的芯片对循环肿瘤细胞的高效捕获. 色谱,2013,06:518-521.

 • 吴还梅,孟哲峰,张晓燕. miRNA在HIV-1感染中的生物学功能. 中国病毒病杂志,2013,02:155-159.

 • 谢新宝,许丹,刘仁超,董晨彬,安宇,俞蕙,张婷. Beckwith-Wiedemann综合征1例并文献复习. 中国循证儿科杂志,2013,01:50-54.

 • 田晓玲,仇超,徐建青. T细胞耗竭与慢性病毒感染疾病的研究进展. 微生物与感染,2013,02:124-130.

 • 闫兆伟,朱海涛,董琼珠,周闯,张晓飞,任宁,叶青海,钦伦秀. MicroRNA生物合成相关基因在肝癌中的表达及其意义. 国际消化病杂志,2013,03:193-196+211.

 • 李国民,徐虹,高学武,翟亦晖,沈茜,张晓娥,安宇,方晓燕. 36例儿童局灶节段性肾小球硬化的病因分析. 中华妇幼临床医学杂志(电子版),2013,03:323-329.

 • 沈瑶杰,金嘉琳,冯云,阮裴怡,张文宏. 临床培养分枝杆菌菌种鉴定方法的比较以及相关临床分析. 中华实验和临床感染病杂志(电子版),2013,01:46-49.

 • 王佶,安宇,周水珍,王艺,刘仁超. 脊髓性肌萎缩症SMN1和SMN2基因拷贝数变异分析. 中国循证儿科杂志,2013,03:216-219.

 • 闫静静,仇超,李亮助,邱趁丽,傅卫辉,孙俊,徐建青,张晓燕. 人类免疫缺陷病毒1型慢性感染者B细胞表型分析及抗反转录病毒治疗的修复作用. 微生物与感染,2013,03:144-152.

 • 吴还梅,孙俊,孟哲峰,张晓燕,徐建青. HIV-1感染上调细胞系中泛素样蛋白ISG15表达. 病毒学报,2013,05:480-487.

 • 张艺婷,王晓飞,魏之昀,陈铭杰,邢清和. Hsa-miR-660负调控人类肝脏组织中药物代谢酶CYP3A4的表达. 复旦学报(医学版),2013,05:505-510.

 • 李国民,沈茜,徐虹,安宇. 儿童激素耐药肾病综合征相关致病基因及其临床检测策略. 中国循证儿科杂志,2013,05:391-397.

 • 李国民,高学武,徐虹,翟亦晖,沈茜,张晓娥,方晓燕,安宇,孙利,刘海梅,陈径,曹琦,饶佳. 常染色体显性局灶节段肾小球硬化一家系INF2基因及临床特征. 中国循证儿科杂志,2013,03:192-196.

 • 万延民,徐建青. 针对我国HIV-1流行株的AIDS疫苗研究策略与进展——国家传染病重大专项进展介绍. 传染病信息,2013,04:202-204+258.

 • 刘湘玮,王聪,孙爱军,王鹏,管丽华,程蕾蕾,葛均波. PRKAG2基因R302Q突变致同胞兄弟不同临床表现的研究. 中国分子心脏病学杂志,2013,02:486-488.

 • 刘赟. 遗传新技术在生殖安全中的应用进展. 国际生殖健康/计划生育杂志,2013,06:424-426+432.

 • 刘湘玮,范书霞,王聪,范凡,马鑫,申程,朱洪,曹全,王鹏,邹云增,葛均波,孙爱军. 微量氯化钴法与普通SDS缓冲液裂解法提取缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)蛋白效率的比较. 中国分子心脏病学杂志,2013,05:686-688.

 • 何明燕, 安宇, 李刚, 钱江, 高怡瑾. 儿童视网膜母细胞瘤患者RB1基因胚系突变的特征分析. 中华医学遗传学杂,2013 Oct 10;30(5):509-12.

Top